Save Preloader image
https://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/team-member-header-bg-image-min.png

Οι Εταίροι

Ποιοί είμαστε
NTUA Partner Logo
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στο έργο REFRAME μέσω του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (LMET) της Σχολής Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Μηχανικών. Το LMET έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, ένα σημαντικό μέρος των οποίων βρίσκεται στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Προσφέρει έναν αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και έχει τέσσερα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης, δύο μεταπτυχιακούς ερευνητές και αρκετούς διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς μαθητές που ενεργούν ως βοηθοί έρευνας.

Διεύθυνση

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 210 7722214

Fax

+30 210 7722156

Email

Δρ. Δημήτριος Δαμίγος, Καθηγητής damigos@metal.ntua.gr

SIGMA Partner Logo

SIGMA BUSINESS NETWORK

SIGMA BUSINESS NETWORK

H SIGMA BUSINESS NETWORK (ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ EE) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που καλύπτει βασικές επιχειρηματικές ανάγκες στους τομείς της Ανθεκτικότητας των Επιχειρήσεων, της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης, της Διοίκησης Περιστατικών & Κρίσεων, της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Διαχείρισης Απορρήτου.

Η SIGMA χρησιμοποιεί καθολικά καθιερωμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές και επιχειρησιακές ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη (και του Έργου) και ανταποκρίνεται στα περισσότερα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες ή μεμονωμένες πολιτικές πελατών.

Με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SIGMA παρέχει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής αξίας σε Εταιρικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και βιομηχανίες όπως Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογικές εταιρείες, Φαρμακευτικά προϊόντα, Ενέργεια, Υγεία, Ασφάλειες, Χρηματιστήρια, Λαχεία, Λιανική, Χονδρική, Αυτοκινητοβιομηχανίες κ.ά.

Η SIGMA είναι ένας περήφανος επιχειρηματικός εταίρος παγκοσμίως κορυφαίων οργανισμών στους τομείς των συμφερόντων της και είναι ενεργό μέλος σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Διεύθυνση

Οδός Κρυστάλλη 9, 14565-Άγ. Στέφανος, Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 210 2526321

Fax

+30 211 7704077

Email

st@thesigmanet.com

PCX Partner Logo
PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD

PCX Computers & Information Systems Ltd

Η PCX Computers & Information Systems Ltd είναι μια Κυπριακή ΜΜΕ με εξειδίκευση στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1998, στην αρχή της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού.

Ως εταιρεία συμβούλων ΤΠΕ, η PCX έχει την ικανότητα και τη γνώση να προάγει τα οφέλη από την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε 3 βασικούς τομείς: 1) Συμβουλευτική: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη ανάπτυξης των ΜΜΕ. 2) Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία κατάρτισης, παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και περιεχομένου σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης. 3) Εξειδικευμένη ανάπτυξη λογισμικού και σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Διεύθυνση

Οδός Αδαμαντίου Κοραή 7, 6010-Λάρνακα, Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 7000 3232

Fax

+357 2465 0090

Email

info@pcxmanagement.eu

CCIVratsa Partner Logo
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βράτσα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βράτσα είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1991 και βασίζεται στις αρχές της εθελοντικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της αυτοχρηματοδότησης. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται στενά με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλες ΜΚΟ, ΜΜΕ, Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς, καθώς και με άλλες δομές υποστήριξης επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Οι στόχοι μας κατευθύνονται προς την καθιέρωση των πιο ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών για τη βουλγαρική επιχείρηση.

Το Επιμελητήριο είναι ενεργό μέλος του Enterprise Europe Network στη Βουλγαρία, Τομεακή ομάδα «Ευφυής ενέργεια» εντός του ΕΕΕ, μέλος του European Network Europe Direct, της Βουλγαρικής Ένωσης Διαχειριστικών Συμβουλευτικών Οργανισμών (ΒΕΔΣΟ), Δίκτυο των Βουλγαρικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, Ένωση Επιμελητηρίων του Δούναβη, EUROCHAMBRES, Περιφερειακός Συντονιστής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Βουλγαρίας, Επιχειρηματικός Όμιλος Βελγίου Βουλγαρίας Λουξεμβούργου, Δίκτυο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στην περιοχή του Δούναβη, μέρος του Βουλγαρικού Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας, και δομή υποδοχής του υποκαταστήματος Βράτσα του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διεύθυνση

Οδός Hristo Botev 24, 3000-Βράτσα, Βουλγαρία

Τηλέφωνο

+359 92660271

Email

cci-vr@cci-vratsa.org

ISQ Partner Logo
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ

Είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1965, λειτουργεί σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο (ΕΕ, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία), προσφέροντας την εμπειρία του σε τεχνικούς ελέγχους, τεχνική βοήθεια για έργα μηχανικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες κατάρτισης που υποστηρίζονται από εγκάρσιες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και από 16 διαπιστευμένα εργαστήρια. Το ISQ διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας (R + Di), προωθώντας έργα με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη συνεχή καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών. Το ISQ είναι διαπιστευμένο για υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτών και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το μοντέλο διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας και είναι επίσης διαπιστευμένο όργανο για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών. Ανήκει επίσης στην εθνική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ECVET και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EVBB.

Διεύθυνση

Λεωφόρος Prof. Dr. Cavaco Silva, αρ. 33, 2740-120 Πόρτο Σάλβο, Πορτογαλία

Τηλέφωνο

+351 214228100

Fax

+351 214228120

Email

info@isq.pt

CSMKIK Partner Logo
CSONGRAD COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κσονγκράντ

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κσονγκράντ έχει ιστορία άνω των 130 ετών και έχει 1100 μέλη από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της βιοτεχνίας. Λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής επιχειρήσεων, έχουμε άμεσες επαφές με περισσότερες από 22000 επιχειρήσεις στην περιοχή μας.

Το πρωταρχικό μας καθήκον, ως επιχειρηματικό συμβούλιο που λειτουργεί ως δημόσιος φορέας, είναι η οικονομική ανάπτυξη και η γενική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι να βοηθήσει τους παράγοντες της επιχειρηματικής σφαίρας βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχοντας οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις, προσφέροντας επιχειρηματικές εκπαιδεύσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων διευθυντικών στελεχών, αντιστοιχία επιχειρήσεων, θεματικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Το τμήμα προσπαθεί επιπλέον να οικοδομήσει αξιόπιστες και αυθεντικές επιχειρηματικές σχέσεις, παρέχει διαβουλεύσεις για νομικά, φορολογικά, οικονομικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διαχείριση ποιότητας και άλλα θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη βοήθειά τους να αναπτυχθούν και να γίνουν διεθνείς.

Το Επιμελητήριο φιλοξενεί το περιφερειακό γραφείο του Enterprise Europe Network (EEN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτυχθούν σε διεθνή κλίμακα. Είναι επίσης το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για ΜΜΕ με διεθνείς φιλοδοξίες.

Διεύθυνση

Οδός Parizsi 8-12 P.O. Box 524 6721-Szeged, Ουγγαρία

Τηλέφωνο

+36 62554250

Fax

+36 62426149

Email

durovic.eva@csmkik.hu