Save Preloader image
http://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/blog-header-bg-min-1.png

Участие в диалога и наградите за устойчивост на Bravo 2022 г

By readmin
13

ПроектаREFRAME участва чрез NTUA като ПОСЛАНИК НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ в годишния диалог на институцията Bravo, разработена от фондация QualityNet с основна цел да информира, пробужда и образова гръцкото общество по въпросите на устойчивото развитие въз основа на инициативите, разработени в Гърция.

Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022 постави „рекорд“ по участие, с 365 инициативи, участващи в Годишния социален диалог за устойчиво развитие, от 196 участващи организации от областта на бизнеса, местното самоуправление, гражданското общество и институтите за висше образование. Участващите инициативи формират основата на годишния диалог, който се разработва с научните комитети на институцията, състоящ се от 170 членове и с активното участие на повече от 16 000 активни граждани, които са информирани и дават своите мнения относно инициативите, разработени в подкрепа на устойчиво бъдеще.

Като признание за участието ни в Годишния диалог за устойчиво развитие Браво 2022, проектът получи значката „Посланик на устойчивото развитие“, тъй като чрез нашата дейност ние:

  • популязиране на проблемите на устойчивото развитие,
  • разработване на подходящи инициативи
  • са част от мрежата за обмен на знания и опит Браво.

Повече информация тук