Save Preloader image
http://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/blog-header-bg-min-1.png

1ва Среща по проекта

By readmin
20
REFRAME | Logo Transparent

Първата среща по проекта ‘Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП – REFRAME’ (Проект № 2020-1-EL01-KA202-078870) по програма Еразъм+ се състоя на 16 Октомври 2020 г. Поради пандемията причинена от COVID-19, първата среща се проведе онлайн.

На срещата присъстваха 16 участника от 6 партньорски организации и 5 Европейски страни.

НТУА, координатор на проекта, направи преглед на проект REFRAME, представяйки консорциума, целите, очакваните резултати и дейностите, както и интелектуалните продукти (ИП) по проекта. Освен това бяха обсъдени графикът на проекта по отношение на планираните резултати, международните срещи и събитията за разпространение на резултатите.

Бяха прегледани и Управлението и Изпълнението на проекта, Финансовото Управление, Управлението на Качеството и Планът за устойчивост, предоставяйки информация за координацията на проекта от НАЦИОНАЛНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В АТИНА – НТУА и начина, по който консорциума ще работи за постигане на целите на проекта.

Add Comment