Save Preloader image
https://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/services-header-bg-image-min.jpg

За Проекта

Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП

Началото…

Изменението на климата и унищожаването на околната среда са заплаха за Европа и света. Кръговата икономика (КИ) е определена като един от ключовите приоритети, който изисква внимание и действия от страна на всички организации, независимо от техния размер.

Проектът REFRAME ще създаде преходна рамка към КИ специално за малкия и среден бизнес в строителството, производството и занаятите, за да им помогне да станат по-приятелски настроени към околната среда. Той ще предостави на настоящите и бъдещи служители в строителните и производствени МСП и микропредприятия в ЕС практически познания за прилагане на прехода към КИ в техния бизнес.

Целеви групи

Собственици/мениджъри/служители на МСП в строителството, занаятите и производството с до 100 служители и микропредприятия
(Бъдещи) служители на производствени МСП (Неквалифицирани, Опитни, Квалифицирани)
Центрове/обучители/консултанти в сферата на ПОО
Асоциации на производствени МСП, студенти в университети/колежи, общини и градове
Експерти подпомагащи компаниите в процесите свързани с КИ (вътрешно или външно)
Circular Economy: Intellectual Outputs

Резултати

Инструмент за самооценка относно кръговата икономика
Онлайн, интерактивен, лесен за ползване инструмент за самооценка, насочен към представители и експерти, работещи в производствени, занаятчийски и строителни МСП и микропредприятия, за да разпознаят силните страни на своята компания, слабостите и областите, върху които трябва да се фокусират повече.
Кръгова икономика Експертен курс
Онлайн обучителни сесии по кръгова икономика, специализирани за строителни и производствени МСП и микропредприятия, адаптирани към нуждите на всеки бизнес сектор. Нови умения и компетенции за хората, които ще ги подпомагат в прехода към КИ.
Кръгова икономика Рамка за изпълнение
Последователна рамка за МСП и микропредприятия, която ще им покаже как да се развиват и разрастват чрез разбиране, използване и инвестиране в Кръговата Икономика, как да управляват по-ефективно ресурсите и да бъдат по-приятелски настроени към околната среда.