Save Preloader image
https://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/team-member-header-bg-image-min.png

ПАРТНЬОРИ

Кои сме ние
NTUA Partner Logo
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA)

Националният технически университет в Атина

Националният технически университет в Атина участва в проект REFRAME чрез Лабораторията по Минно Дело и Екологични Технологии (ЛМЕТ) на Факултета по Минно и Металургично инженерство. ЛМЕТ е участвала в над 70 изследователски проекта, финансирани както от частния, така и от публичния сектор, важна част от които са в областта на управлението на твърдите отпадъци в контекста на кръговата икономика. Предлага редица бакалавърски и следдипломни курсове и има четирима щатни членове на академичния състав, двама изследователи след докторантура, няколко Доктора на науките, и студенти със степен Магистър на науките, които работят като научни сътрудници.

Адрес

Зографу Кампус, ул. Ирун Политехниу 9, 15780 Зографу, Гърция

Телефон

+30 210 7722214

Факс

+30 210 7722156

Имейл

Д-р Димитрис Дамигос, Професор damigos@metal.ntua.gr

SIGMA Partner Logo

SIGMA BUSINESS NETWORK

SIGMA BUSINESS NETWORK

(TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) е консултантска фирма, покриваща основните бизнес нужди в сферите на Бизнес устойчивост, Управление, Управление на риска и съответствието, Управление на инциденти и кризи, Управление на непрекъснатостта на бизнеса, Информационна сигурност и Управление на поверителността.

SIGMA използва световно установени методологии и най-добри практики, персонализирани за специфичните бизнес и оперативни индивидуалности на всеки клиент (и проект) и отговарящи на повечето международни и национални стандарти, разпоредби и законодателства или индивидуални политики на клиентите.

Базирана в Европейския съюз, SIGMA предоставя своите услуги и решения с висока стойност на корпоративни и правителствени организации в Европа, Балканите и Близкия изток, обхващайки всички бизнес сектори и индустрии като банки, телекомуникации, технологични фирми, фармацевтика, енергетика, здравеопазване, застраховане, стокови борси, лотария, търговия на дребно, търговия на едро, автомобилна индустрия и др.

Адрес

Ул. Кристали 9, 14565 Агиос Стефанос, Гърция

Телефон

+30 210 2526321

Факс

+30 211 7704077

Имейл

st@thesigmanet.com

PCX Partner Logo
PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD

PCX Computers & Information Systems Ltd

е МСП от Кипър, с широк опит в прилагането на иновативни технологични решения в образованието. Създадено е през 1998 г. в началото на образователната реформация благодарение на развитието на технологиите и Световната мрежа.

Като консултантска компания за ИКТ, PCX има капацитета и знанията да популяризира ползите от прилагането на ИКТ решения и приемането на дигитални решения на ниво предприятие и образование.

Основната им дейност е фокусирана върху 3 основни експертни направления: 1) Консултации и съвети: Високоспециализирани услуги в подкрепа на развитието на МСП; 2) Образование и обучение: Иновативни методи и инструменти за обучение, създаване на учебни материали и съдържание в различни области на развитието на бизнеса; 3) Специализирана разработка на софтуер и уеб проектиране и разработка.

Адрес

Ул. Адамантиу Корай 7, 6010 Ларнака, Кипър

Телефон

+357 7000 3232

Факс

+357 2465 0090

Имейл

info@pcxmanagement.eu

CCIVratsa Partner Logo
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE

Търговско-промишлена Палата Враца

е неправителствена организация създадена през 1991 г. основаваща се на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. ТПП Враца работи в тясно сътрудничество с национални, регионални и местни власти и други НПО, МСП, Академични и изследователски институции, както и с други структури за подкрепа на бизнеса от чужбина. Целите ни са насочени към установяването на благоприятна икономическа среда за развитие на българския бизнес.

ТПП Враца е активен член на Enterprise Europe Network България, Секторна група „Интелигентна енергия“ към ЕЕN, член на Eвропейската мрежа Европа Директно, на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (БАУКО), на мрежата от Български търговско-промишлени палати, на Асоциацията на Дунавските търговски камари, Европалати, Регионален координатор на Националната селска мрежа в България, член на Белгия-България Люксембург бизнес клуб, на Екологичната технологична мрежа в Дунавския регион, част от Българската мрежа за трансфер на технологии и хост структура на Врачанския клон на Националния център за професионално обучение.

Адрес

Ул. Христо Ботев 24, 3000 Враца, България

Телефон

+359 92660271

Имейл

cci-vr@cci-vratsa.org

ISQ Partner Logo
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ

е частна и независима технологична институция с нестопанска цел, основана през 1965 г., която към момента извършва дейности в повече от 40 държави по света (ЕС, Източна Европа, Африка, Америка и Азия), предлагайки опита си в сферата на техническите проверки, техническа помощ за инженерни проекти, консултантски услуги и обучителни дейности, подкрепени от изследователски и развойни дейности и от 16 акредитирани лаборатории. ISQ провежда изследвания и развитие на иновационни дейности (R+Di), подпомагайки проекти с национални и международни партньори, както от публичния, така и от частния сектор, целящи непрекъснати иновации на продукти и процеси. ISQ е акредитирана за обучителни услуги и обучение на обучители и е сертифицирана по Модела за Управление на Качеството, Околната среда и Безопасността, а също така е акредитиран орган за обучение на обучители и учители. ISQ принадлежи към националната експертна група на ECVET и е член на борда на EVBB.

Адрес

Бул. Проф. Д-р Кавако Силва 33, 2740-120 Порто Салво, Португалия

Телефон

+351 214228100

Факс

+351 214228120

Имейл

info@isq.pt

CSMKIK Partner Logo
CSONGRAD COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Търговско-промишлената Палата на окръг Чонград

има повече от 130 годишна история и 1100 членове от сферата на търговията, промишлеността, услугите и занаятите. Поради задължителната регистрация на бизнеса, ние имаме директни контакти с повече от 22000 предприятия от нашия регион.

Основното ни задължение, като бизнес съвет работещ като публичен орган, е икономическото развитие и общото представителство на бизнеса. Ролята на Палатата е да помага на участниците в бизнес сферата като подобрява предприемаческата среда, предоставя икономически анализи и прогнози, предлага обучения по предприемачество, развитие на управленски компетенции, намиране на бизнес партньори, тематични събития и конференции. Освен това палатата се стреми да изгражда надеждни и автентични бизнес отношения, предоставя консултации по правни, данъчни, финансови, ПИС, управление на качеството и други въпроси. Голям акцент се поставя върху стимулиране на сътрудничеството между предприятията, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подпомагането им да се развиват и да излизат на международни пазари.

Палатата е приемна структура на регионалния офис на Enterprise Europe Network (EEN) на Европейската Комисия, който помага на бизнеса да постига иновации и да се развива в международен мащаб. Това е и най-голямата в света мрежа за подкрепа на МСП с международни амбиции.

Адрес

8-12 PARIZSI KRT, ПК 524, 6721 СЕГЕД Унгария

Телефон

+36 62554250

Факс

+36 62426149

Имейл

durovic.eva@csmkik.hu