Save Preloader image
http://reframe-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/blog-header-bg-min-1.png

Общоевропейска онлайн оценка за прехода на кръговата икономика в МСП

By readmin
20

В контекста на проект REFRAME (Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП) по Програма Еразъм+ КД202 провеждаме общоевропейска онлайн оценка на прехода към кръгова икономика.

За да участвате

моля натиснете бутона по-долу.

Много благодарим за Вашия принос в Европейската онлайн оценка на кръговата икономика. Ако във Вашата компания има отговорно лице по въпросите на околната среда и / или кръговата икономика, за целите на настоящото проучване е препоръчително той / тя да попълни въпросника по-долу.