Save Preloader image

Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП

REFRAME: КА202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Κυκλική Οικονομία
REFRAME | Blog Header
Инструмент за самооценка относно кръговата икономика
Онлайн инструмент за установяване статуса на вашата компания във връзка с основните принципи и критерии на кръговата икономика.
Кръгова икономика Експертен курс
Онлайн обучителни сесии по кръгова икономика специализирани за МСП и микропредприятия от сектори строителство и производство.
Кръгова икономика Рамка за изпълнение
Изчерпателна и последователна рамка, която ще ви помогне да внедрите безопасен и ефективен набор от процеси и принципи на кръговата икономика.
Achieving Goals
REFRAME

Нашите цели

  • Да помогнем на малкия и среден бизнес в строителството, производството и занаятите да стане по-приятелски настроен към околната среда.
  • Да предоставим на настоящите и бъдещи служители на МСП и микропредприятията в строителството и производството практически познания за прилагане на прехода към КИ в техния бизнес.
  • Насърчаване Кръговата Икономика да бъде приета от повечето предприятия в ЕС.
  • Повишаване на осведомеността относно необходимостта от Кръгова Икономика и устойчиви практики сред МСП, политиците, търговските палати и общините.

REFRAME

Последни новини

Абонирайте се за нашия бюлетин!


Loading

REFRAME

ПАРТНЬОРИ

NTUA Partner Logo
NTUA Partner Logo
SIGMA Partner Logo
SIGMA Partner Logo
PCX Partner Logo
PCX Partner Logo
CCIVratsa Partner Logo
CCIVratsa Partner Logo
ISQ Partner Logo
ISQ Partner Logo
CSMKIK Partner Logo
CSMKIK Partner Logo